Vi arbetar aktivt med att förhindra smittspridningen av Covid-19 Läs mer här.

ÄLDREOMSORG

GOTT LIV – VARJE DAG

Norlandia Äldreomsorg skapar ett tryggt, aktivt och meningsfullt liv med självbestämmande för våra äldre på våra äldre­boenden. Vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem utgör navet i våra verksamheter och säkerställer att våra vård- och omsorgstjänster följer aktuell lagstiftning, riktlinjer, råd och rekommendationer.

Vårt ledord gott liv – varje dag innebär att våra medarbetare arbetar nyfiket, engagerat och uppmuntrande där den boendes individuella behov och önskemål ständigt är i fokus. Våra kontaktpersoner, vårt arbete med genomförandeplanen och vårt nära samarbete med närstående är endast ett par exempel som möjliggör ett individanpassat och innehållsrikt liv på äldre dagar.

För att möta den framtida välfärdsutmaningen som Sverige idag står inför har vi initierat ett antal samarbeten med svenska universitet och högskolor. I samarbete med forskare och med stöd av aktuella forsk­ningsresultat i områden som demens, etik och bemötande, mat och måltider, utvecklar och realiserar vi dagens och framtidens tjänster.

Synpunkter och klagomål
Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. Hör av er till oss via länken ovan.

alt

Som medlem i Vårdföretagarna följer vi medlemskraven som inbegriper etiska riktlinjer, krav på kollektivavtal och transparens kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

Närstående.jpg
Boende och närstående
Medarbetare.jpg
Medarbetare
Uppdragsgivare2.jpg
Uppdragsgivare
 
770x344-maltidskoncetptet.jpg

Skillnad mellan mat och måltid är det som är viktigt!

Alla som bor hos oss har rätt till bra mat och att vi har förmågan att förvandla den goda maten till en måltid är av största vikt.

Läs mer
 

Här hittar du vår äldreomsorg

 
 
Land

Område